liviudrugus

Liviu Drugus's blog

Arhive etichete: Stephen D. Parsons

Tablouri culturale (post)moderne ale prostiei & inteligenței românești (un serial infinit) Episodul 250. Joi 6 septembrie 2017. Înțelepciunea acțiunii eficiente/ Eficiența acțiunii înțelepte/ Acțiunea umană înțelept eficientă. (17)


 

Câteva precizări pe tema modului în care a făcut cunoștință cititorul român cu realizările Școlii austriece se impun a fi făcute aici. ”Acțiunea umană” este titlul unei cărți scrise de Ludwig von Mises în anul 1949. Murray Rothbard, un important membru al Școlii austriece, subliniază aportul metodologic adus de von Mises: ”Praxeologia este metodologia distinctivă a Școlii austriece. Termenul a fost aplicat pentru prima dată metodei austriece de Ludwig von Mises, care a fost nu numai arhitectul și inițiatorul principal al acestei metodologii, ci și economistul care a utilizat-o în modul cel mai reușit în construcția teoriei economice”. (apud Murray Rothbard, ”Praxeologie: metodologia Școlii austriece” din cartea ”Acțiunea umană. Perspectiva Școlii austriece: Rothbard și praxeologia” semnată de Ioana Negru, Anca Negru și Stephen D. Parsons, Editura Institutul european, Iași, 2011, p. 25). Aplicând teoria raționalității acțiunilor umane la modul în care Editura Institutul European a publicat cartea din care am citat mai sus, aș putea spune că ne aflăm în fața unui caz de comportament irațional sau cel puțin al unuia care nu are legătură cu onestitatea editorială. Cartea în cauză are 190 de pagini, dintre care 106 sunt scrise de Murray Rothbard (acesta nefigurând ca autor pe coperta cărții!). Asta în timp ce unul dintre autori (Anca Negru) apare în calitate de autor, deși a scris doar… șapte pagini! Ioana Negru, prim-autorul cărții a scris 41 de pagini (din care 14 reprezintă Introducerea), iar Stephen D. Parsons 22 de pagini. Dacă scoatem din volum textul lui Rothbard, atunci avem o carte scrisă de trei autori care, împreună, au scris 69 de pagini (o medie de 23 pagini pe cap de autor!).  Am făcut aceste evaluări strict cantitative pentru a arăta cum se fac promovările la noi: te poți considera co-autor cu un articolaș de șapte pagini, mult mai puține decât are, de regulă, un articol de revistă. Finalitatea demersului auctorial a fost clară: păcălirea comisiei de evaluare a ”cercetării științifice”, iar finalitatea demersului editorial a fost aceea de a vinde cât mai multă hârtie tipărită, întru rotunjirea veniturilor firmei. Însuși titlul ales pentru carte este unul care frizează neonestitatea. Este, de fapt, titlul cărții publicate de von Mises în anul 1949. Așadar, Kotarbinski a scris un eseu excesiv de lung pe tema praxeologiei, în timp ce doi autori români și unul englez cad în extrema cealaltă: scriu câteva pagini și pretind că au ”operă științifică”. Nici despre drepturile de autor cuvenite autorului Murray Rothbard (decedat în 1995) lucrurile nu sunt clare. Cu alte cuvinte polonezul și româncele au scris despre lucrul bine făcut exemplificând cu un lucru prost făcut… În privința (tehno)redactării cărții celor trei autori, nici aici lucrurile nu stau prea bine. Lipsa redactorului de carte este evidentă și regretabilă. Ioana Negru descrie conținutul cărții începând cu un neadevăr: ”Primul eseu al acestei lucrări, Despre pluralism și omogenitate în cadrul Școlii austriece.…” (p. 18). Primul eseu apare la pagina 133 (după traducerea textului lui Rothbard) și se intitulează: ”Școala austriacă drept sistem economic pluralist”. Confuzia folosirii lui ”din” acolo unde se impunea clar ”dintre” este o dovadă că nici corectorii nu mai sunt folosiți la editarea cărților! De asemenea, confuzia (clară!) dintre intențiile prime și ceea ce a ieșit pe piață este scoasă (involuntar, desigur) în evidență tot de Ioana Negru, care în Prefață scrie despre ”Editorii acestui volum speră că articolele prezente în carte…”. Așadar, intenția inițială era ca volumul să aibă un colectiv de editori și nu unul de autori. În final, a ieșit exact invers… Dacă aș fi fost editură, aș fi acceptat ca acest volum să fie intitulat ”Murray Rothbard și praxeologia Școlii austriece”, cu indicarea traducătorului textului lui Rothbard, (care este axul cărții) și a comentariilor aferente făcute de cei trei autori de articole (cum bine îi definește Ioana Negru). Dar Institutul European a preferat o altă manieră de lucru: aceea bazată pe minciună. Și cum hoțul se teme de hoți editura atrage atenția că ”Reproducerea (parțială sau totală) a prezentei cărți, fără acordul Editurii, constituie infracțiune și se pedepsește în conformitate cu Legea 8/1996). Oare reproducerea textului lui Rothbard în traducere românească (nu se știe cine este autorul traducerii) fără a preciza acordul Editorului englez, cum se numește? În schimb, Editura încearcă un act de onestitate precizând sursa folosită de traducător: ”Toate eseurile aparținând lui Murray Rothbard traduse și publicate în acest volum provin din partea întâi a cărții Logic of action: method, money and the Austrian School, Cheltenham, Edward Elgar, 1997” (p. 25).  De regulă, se adresează mulțumiri pentru acceptul editorului (englez, în cazul de față) de a utiliza părți dintr-o carte care vrea să-și asigure un profit din cedarea drepturilor de autor. Nu s-a întâmplat în cazul textului de față.

Lăsând deoparte aceste neîmpliniri editoriale, cartea celor trei autori are meritul de a face cunoscută gândirea anarho-capitalistă (un alt nume pentru libertarianismul de dreapta), respectiv metodologia praxeologică a Școlii austriece de economie. Închei aceste rânduri despre acțiunea umană (pretins) înțeleaptă și eficientă cu precizarea că Economica/ Economia ca disciplină de studiu este departe de a putea fi considerată componentă a demersului științific. Tocmai lipsa acestui caracter i-a îndemnat pe unii economiști să abuzeze de calculul matematic care nu poate înlocui mintea umană, cu istețimile și slăbiciunile ei. Teoria economică rămâne preponderent o speculație filosofică cu pretenții de ”știință”. Ceea ce contează este modul de gândire, simțire și acțiune al oamenilor (= management), dar și perfecționarea continuă a acestui mod specific uman de a fi.

Liviu Druguș

Pe mâine!