liviudrugus

Liviu Drugus's blog

Arhive etichete: Constantin Arvinte

Tablouri culturale (post)moderne ale prostiei & inteligenței românești (un serial infinit) Episodul 324. Luni 20 noiembrie 2017. Jurnal de licean prostuț (57).


Sîmbătă 29 ianuarie 1966.  Dimineața la 5 m-a trezit tot fabrica de spirt cu urletul ei. Gîndindu-mă că ieri n-am învățat nimic m-am sculat din pat și la 5.30 am fost în meditație. Dar n-am început să-nvăț. Fiind curios să văd ce păreri mai are tov Gherasim T. despre mine sau alții mi-am permis să mă uit în jurnalul lui. Scriu aici despre asta fără nici o grijă, pentru că el dacă va afla (numai uitîndu-se și el în caietul meu) atunci vom fi chit. El a început, tot așa, un caiet pe data de 14 XII 1966 și acum a ajuns la pagina 88. Iar eu, de pe 15 I sînt pe aceeași pagină ca el (tot 88). N-a scris cine știe ce grozăvenii și n-a încercat să caracterizeze pe nimeni, doar pe pedagog îl mai atinge. Stilul său de scris se caracterizează prin faptul că folosește mereu persoana I-a singular și timpul prezent, spre deosebire de mine care folosesc mai mult Past Tense – ul (L.D.: adică Trecut-ul). Ca de obicei, am fost primul în meditație, abia pe la 6 fără 5 au început să apară și alți elevi.

Prima oră am avut azi trigonometria. Profesoara a predat toată ora despre metodele de rezolvare a triunghiurilor. Drept să zic n-am înțeles aproape nimic din toate formulele și definițiile date la tablă, cu toate c-am fost atent și-am vrut să le pricep. Dintr-un obiect ușor și plăcut, trigonometria a devenit, chiar înaintea geometriei, un obiect greu. A doua oră am avut istoria. Deoarece azi n-a lipsit nimeni profesoara a ascultat de la începutul catalogului și a ascultat pînă la inclusiv Bădeliță (8). Dacă tot nu lipsește nimeni și ora viitoare, sînt sigur că voi fi ascultat. Toate lecțiile care vin de-acum sînt foarte frumoase. Mai interesante mi se par a fi lecțiile care cuprind perioada dintre cele două războaie mondiale. Astăzi ne-a predat despre ”Internaționala I-a comunistă”. Ora următoare am avut muzica. În prima jumătate de oră profesoara a ascultat două eleve după care a predat o lecție de sinteză care nu există în manual și anume ”Preclasicismul și clasicismul”. În ultima oră, de fizică, Teleagă a ascultat o elevă (nota 5), după care a continuat să predea. La urma orei, Teleagă a mai făcut cîteva experiențe dintre care una cu…. banc. A format doi electromagneți extrem de puternici și a invitat cîte un ”prieten” să încerce a-l dezlipi. Bineînțeles, primul care s-a dus n-a putut. Al doilea (Gușul) trăgea serios, în timp ce Teleagă a scos pe neașteptate din priză și (Gușul) era să se ducă (dracului!) pe spate. Teleagă îl invită apoi pe Cezar care, bucuros, iese din bancă, dar deodată Ungureanu Mircea îl împinge și cineva îi pune piedică. Deodată, îl văd lungit printre bănci. S-a făcut alb ca varul, totuși s-a dus și a încercat. Cînd s-a întors în bancă i-a dat două palme zdravene lui Mircea și poate că se încăierau, dar după asta avem ședință și nu ținea… Secția l engleză a plecat acasă. Eu cu Cezar, Toader și Costică am venit la internat, am mîncat serios  (cu plusuri la ambele feluri), după care ne-am pornit încet-încet, spre școală, unde de la ora unu și pînă la trei a avut loc adunarea generală a org UTC cl X-a D. La masă au luat loc cei din prezidiu (Toader, eu și Zaharia). Vatamaniuc Șefania a făcut procesul verbal. A lipsit nemotivat Larionescu Marcela. Ca invitați au fost tov directoare Mincu, tov diriginte Zăicescu și Hudema P. (cl X-a B) – locțiitorul de secretar pe școală. Gherasim a deschis adunarea cu următoarea ordine de zi: 1. ”Atitudinea socialistă față de muncă – expresie a noii morale a tineretului nostru”; 2. Discuții. Toader a citit referatul, iar eu am citit proiectul de hotărîre. La punctul 2 s-a trecut imediat. S-au înscris la cuvînt: Bădeliță Toader, Pînzaru Cătălina, Luchian R., Rusu Anton, Avram M., Lungu C., Popescu Dumitru, Popescu Felicia, Gușul Ghe ș.a. Bădeliță i-a tras ca de obicei cu formulele sale, reușind să se exprime destul de bine și să spună multe. Pînzar C. nu știa despre ce să vorbească și a început să zică despre grupele de într-ajutorare, ceea ce nu era prea corect (se pune accent pe studiul individual). Rusu A. numai n-a vrut să vorbească și gata! După ce a stat așa vreo cinci minute, directoarea mi-a dat să citesc declarația scrisă de el dată dirigintelui. După asta, nemaifiind nevoie de alte comentarii l-am așezat jos. La sfîrșitul discuțiilor a luat cuvîntul și tovarășa directoare care a vorbit o jumate sau trei sferturi de oră spunînd că, după procentajul elevilor ocupăm locul 10 pe școală și după media generală a clasei locul 4 pe școală. A luat apoi fiecare membru din Comitet și l-a analizat în parte. Despre Gherasim a avut cuvinte de laudă zicînd că ar putea fi un elev foarte bun. Lui Zaharia, de asemenea, dar a stricat-o  media 5 la matematică. A zis și despre mine vreo două vorbe și anume: ”Eu îți cunosc ție posibilitățile și știu că ai putea mult mai bine. De vreme ce ești la secția reală și ai 5, 6, 6 la matematică, fizică și chimie și 6 la limba română nu e prea bine”. După asta a mai vorbit despre elevii slabi: Rusu, Popovici, Popescu D. După asta s-a votat proiectul de hotărîri și a declarat ședința terminată.

După ce am terminat ședința (la 3) am fost prin oraș, mi-am cumpărat un caiet de matematică și am venit la internat.

Azi pînă aproape de amiază n-am schimbat mai mult de cinci vorbe cu Toader și asta doar pentru că el a început. În oraș și pe la internat am început să vorbesc cu el, dar reținut.

La internat am stat un timp în dormitor apoi prin meditație și la cinci fără un sfert am pornit-o cu Toader la Casa de Cultură. Intrat în sală am început să-mi caut locul. Pe bilet era 236, dar acesta era ocupat de o persoană care avea același număr. Neavînd ce face m-am așezat lîngă Gherasim, avînd locul 234. Pînă cînd a început spectacolul am avut emoții. Cum s-a nimerit (ăsta a fost norocul meu) că nr 234 îl avea Popescu Felicia de la noi din clasă și n-am lăsat-o să-și ocupe locul. Mai tîrziu am văzut că a avut un loc foarte bun, mai în față. La spectacol au mai fost tov prof Luția și Luchian (aceasta a venit cu fetița – very fine!). În sfîrșit, a început și spectacolul dat de ”Ansamblul de cîntece și dansuri ”Perinița” ”(Sfatul Popular al orașului București). Pentru început o artistă a anunțat programul și a spus cîteva cuvinte despre ansamblul ”Perinița”. În partea I a programului am văzut următoarele dansuri: 1. Suită de dansuri din Munții Apuseni (mi-au plăcut foarte mult aceste dansuri). Dansatorii jucau degajat, cu precizie și (ritmul) fiind foarte lin, parcă alunecau pe scenă. Figurile dansului erau destul de grele și complicate însă nimeni n-a greșit. S-a bătut mult la tureatcă și mi-a plăcut. 2. Hora stacatto – orchestră; 3. Muzică populară românească – la acordeon Ghiță Strugurel. Mi-a plăcut grozav cum a cîntat, mai ales că am sentimente deosebite față de acest instrument. A cîntat vreo două cîntece și a fost și bisat. 4. ”Țarina de la Bucium” și ”Supărată-s pe bărbat” – solistă Ana Bucium. A cîntat frumos și a fost bisată. 5. Joc din Bihor – orchestra. 6. Suita de dansuri oltenești. În general îmi plac dansurile. Ca și la ”Suita din Munții Apuseni” mi-a plăcut precizia execuției și flexibilitatea picioarelor lor. 7. Giamparalele – la cimpoi Ion Răceanu. Eu am văzut pentru prima oară cimpoi și m-a entuziasmat cînd am văzut că-și umflă sacul și apoi îl pune subsuoară și cîntă. Pentru asta a fost bisat și a doua oară a scos un fluier minuscul din buzunar care ne-a uimit iar. Fiind chemat încă o dată a cîntat un cîntec de dragoste din fluier. 8. ”Învîrtita” și ”Cîntec de nuntă” – solist Aurel Ioniță. Acest solist avea un glas puternic și frumos, drept pentru care a afost aplaudat și bisat îndelung. Tot Aurel Ioniță era și la dansuri și striga strigăturile. 9. ”La cules de cucuruz”, ”Hora moldovenilor” ”Sîrba de concert” – la țambal Nic Bob Stănescu. 1. Dans de fete – muzica Ștefan Ciutac. În încheierea primei părți a programului a fost prezentat dansul ”Călușarii”, coregrafia P. Bodeuț – artist emerit. Acest dans l-am îndrăgit vara trecută pe data de 21 august cînd Ansamblul ”Perinița” l-a prezentat în Piața Palatului. Mi-a plăcut pentru figurile repezi și chiar pentru costumația lor. Aveau clopoței la picioare, cîte un băț în mînă și la berete aveau panglici multicolore. La 6.30 a început partea a II a programului. 11. Suită de dansuri din Moldova (muzica Constantin Arvinte), coregrafia Eug. Popescu. 12. ”Mugur mugurel” și ”Hora mărțișorului” – orchestra. 13. Doina, horă și sîrbă – la noi, a cîntat f frumos Radu Simion (avea buzele f f roșii?!). nr. 14 era un joc de păpuși, dar n-a fost prezentat. 15. ”Bădișor cîmpulungean” și ”Huțulca” + încă 3 cîntece – solistă Ștefania Rareș. A primit aplauze furtunoase pentru fiecare dintre cele 5 cîntece. Unii au îndrăgit și cîntecele și artista. 16. Armand Sachelarie la vioară și Radu Simion la nai au interpretat ”Ciocîrlia”. Și acest cîntec l-am îndrăgit mai demult și l-am ascultat și la București (la Teatrul de vară 23 August) în interpretarea orchestrei. Ar fi trebuit să aibă și un nr. 17 dar și acesta a fost suprimat. În încheierea programului a fost cîntată și jucată ”Perinița” după care au ieșit toți artiștii la scenă deschisă și au primit aplauzele noastre. Direcția muzicală – Ionel Budișteanu, artist al poporului; costume I. David și regia Bițu Fălticineanu. Orchestra a fost compusă din 8 viori, două acordeoane, un țambal, un contrabas, un nai și trei clarinete. P.S. Aurel Ioniță a cîntat și un cîntec în braziliană (L.D.: adică în portugheză…).

După concert am venit cu Toader și Costică spre internat și am ajuns la 7.15 sau 7.20 să servim masa. Am luat-o și noi (masa!) și apoi am avut pauză pînă la 8. De la 8 la 9 am scris în jurnal. Toader a făcut cîteva probleme la geometrie.

Seara, în dormitor, am mai cîntat un pic, apoi eu cu Cezar am mers în d (ormitorul) 11 unde, într-un dulap am găsit ceva haleală: cîrnați și altele. Mai tîrziu am aflat că (mîncarea) fusese a lui Lungu Anton. După ce ne-am băgat în pat am început să vorbim. Subiectul discuției n-a fost prea serios (about girls and their organs). Am vorbit așa pînă după ora 10 cînd în loc de noapte bună le-am spus băieților: ”să-mi spuneți mîine dimineață ce ați visat”. Eram sigur că o să visăm ceva …. plăcut.

Azi vremea a fost moloșagă și de aceea mi-am luat șapca. Căciula pe care mi-a trimis-o bunița n-am purtat-o niciodată, parcă mi-e prea cald cu ea.

Duminică 30 ianuarie 1966. Azi dimineață i-am întrebat pe fiecare ”șto mecital” (”ce-ai visat” în l rusă). Toader skazal șto on mecital ”that he slept with Moldovian s Mrs. in the bed” (L.D.: Toadeer mi-a spus că a visat că a dormit cu o moldoveancă în pat). Cezar mecital șto on ”slept with Raveica L. from Xth form”. (L.D. Cezar a visat că a dormit împreună cu Raveica L din clasa X-a). I dreamed that I was together with P. Felicia and other girls. (L.D.: Eu am visat că eram împreună cu Popescu Felicia și alte fete). Numai Costică a dormit adînc.

După ce am luat masa am scris pînă la 9 în jurnal.

Azi vremea a fost blîndă. Dimineața era ceață și ger dar apoi totul s-a schimbat. Toader învață de zor cele 88 de cuvinte date de Pop la lecția de l engleză. În meditație sînt puțini elevi; majoritatera au plecat de-acasă sau le-a venit de-acasă și acum se plimbă prin oraș. Numai mie nu-mi vine nimeni și stau cam prost cu banii, alimentele etc. Mai am 6 lei datorii la Toader și pînă vor veni ai mei voi mai face. De la 9 la 12 am învățat pe rînd la matematică, l română și am încercat să citesc la anatomie. Cum s-a întîmplat că era o lecție despre alimente și mie mi-era o foame… Înadins vorbeam cu Toader despre cele mai (cele) bunătăți culinare și înghițeam în sec și rîdeam unul de altul. După ce am luat masa a fost altă chestie. Am mîncat două porții de borș și trei (!!!) de felul doi (cartofi cu sos și carne), două porții de pîine și o eugenie. Așa mai zic și eu!

Toader s-a dus în dormitor și a vrut să se schimbe și să meargă în oraș. Dar n-a mai avut cu ce să se schimbe pentru că i-au dispărut pantalonii de la costum din dulap. Au dispărut – au dispărut, dar cime i-a făcut să dispară? Noi îl bănuim pe Puiu Radu care a mai avut și altele pe conștiință. Mai ales că e de aceeași măsură cu Toader și i-ar veni bine… Toader și tot internatul chiar s-au dus în oraș, iar unii la Casa de Cultură, unde ar fi un concurs cultural artistic al formațiilor artistice de la sate. Eu am rămas cu încă trei băieți în meditație (Atănăsoaie și Buliga Vasile).  Mi-am scris problemele la geometrie și am făcut cîteva meciuri de cuțki cu Buliga.

Am fost de cîteva ori pe afară și am observat ce minunăție era în natură. Pe la 10, după ce s-a ridicat ceața a rămas un cer perfect senin și un soare strălucitor. Zăpada a început să se topească și din streșini să curgă mai serios.

Pe la ora 4, nemaiputînd rezista aici, m-am îmbrăcat și am luat-o prin oraș. Aici m-am întîlnit cu Toader, Gigi și Cezar cu care am venit la interrnat. Mi-am mîncat porția pentru seară și am mers cu toții în d. 11 la Gigi.

Lui Toder îi pare rău pentru pantalonii furați pt că i-a stricat și costumul de 600 de lei.

La ora 5 soarele abia apunea. Cînd am venit aici trimestrul ăsta, la 5 era întuneric deja. Pe zi ce trece ziua se mărește și mă bucur.

Azi am mîncat enorm. Cînd mi-e foame îndur, și cînd am ce mînca mănînc cît pot. Astfel, azi am mîncat bine de la: Atănăsoae, Buliga, Horodincă Ghe., Halip Neculai, Mafteian Vasile, Costică Lungu, Simeria Virgil ș.a.

(va continua)

Liviu Druguș

Pe mâine!

Tablouri culturale (post)moderne ale prostiei & inteligenței românești (un serial infinit) Episodul 266. Sâmbătă 23 septembrie 2017. Cât de inteligentă este arta/ muzica populară? (6)


Mica mea încercare de a pune în cuvinte emoțiile și trăirile pe care le poate declanșa un spectacol de muzică populară (și nu unul oarecare!) ar fi incompletă și nedreaptă dacă nu aș sublinia că succesul unui festival-concurs depinde atât de organizatori, artiști, sponsori etc. cât și de JURIU. Membrii juriului pot compromite sau pot înălța nespus un eveniment artistic, îi pot da chiar culoare și savoare și, de ce nu?, onoare. În cazul de față, la spectacol, mi-a fost dat să stau în preajma unor corifei ai muzicii și muzicologiei românești, membri ai juriului. Simpla lor invitare pe scena festivalului m-a obligat să aflu mai mult(e) despre personalitățile care au influențat decisiv soarta clasamentului final, dar și nota de seriozitate pe care am descifrat-o încă de la început în organizarea acestui festival.

Despre maestrul Constantin Arvinte (91 ani) oricât de mult aș scrie, tot puțin ar fi. Născut într-o comună de lângă Iași (Voinești) dirijorul și folcloristul român impresionează masiv prin greutatea premiilor acumulate de-a lungul unei vieți hiperactive, cu recunoașteri pe măsură, indiferent de regimurile politice pe care le-a traversat cu fruntea sus. Prezența unei asemenea somități în cadrul unui juriu însărcinat să alcătuiască scara valorică a celor 16 concurenți conferă garanția autenticității artistice a premianților. A luat cuvântul în cadrul Galei și – cu  sinceritatea permisă îndeosebi corifeilor – a spus că se aștepta (ah, optimismul incorigibil al marilor creatori!) ca la această ediție a Festivalului-concurs să se înregistreze un salt calitativ major. A fost doar unul minor, dar s-a declarat mulțumit de calitatea prestațiilor competitorilor și speră ca la anul să fie și mai bine!

Maestrul Ioan Cobâlă, botoșenean, un excelent armonist, o personalitate a muzicii populare românești, este unul dintre contributorii de marcă la succesul valoric al talentelor aflate în onestă întrecere. Cuvintele mari ridică, de regulă, semne de întrebare: de ce osanale și laude adresate public unor persoane foarte cunoscute pentru calitățile lor? Nu sunt adeptul laudelor gratuite și de complezență, dar calitatea deosebită trebuie să primească, cred eu, o atenție deosebită. De ce acum? Pentru că mai târziu este prea târziu, iar simpla apreciere valorică a unor personalități poate crea modele mentale pozitive pentru tinerii care sunt la răscruci de drumuri în viață. Faptul că maestrul Cobâlă (un uriaș umplut cu har armonic) a stat în fruntea Orchestrei ”Rapsozii Botoșanilor” 35 de ani vorbește și despre un talent colateral pe care eu îl numesc, aici, ”hățuire” (engl. Management).  A ști să ”hățuiești”/ conduci un ansamblu artistic și să lași în locul tău un urmaș de același calibru și cu un simț dirijoral rarissim (mă refer la îndrăgitul Ciprian Potoroacă) – iată o carte de vizită mai mult decât onorabilă cu care septuagenarul Ioan Cobâlă și-a oferit serviciile și competențele sale muzicologice jurizării unui concurs cu evidentă ascendență în România.

Simt nevoia să mai fac câteva precizări legate de ideea de competență jurizorală, îndeosebi în contextul în care pledăm mereu pentru meritocrație, pentru echitate (nu egalitate) valorică, pentru buna cântărire a meritelor și nemeritelor unui artist sau doritor de afirmare în lumea artistică. În primul rând, a fi un membru al unui juriu este o recunoaștere a calităților deosebite, profesionale și morale pe care cineva le-a probat de-a lungul timpului. În al doilea rând, calitatea de membru într-un juriu care trebuie să selecteze vârfurile dintr-un lot de competitori este un act de mare responsabilitate. Nu este suficient să fii un bun interpret sau teoretician al artei și al disciplinei artistice în care te-ai specializat, ci este mare nevoie de onestitate și de corectitudine. A fi judecător și să dai sentințe strâmbe mi se pare a fi una dintre nedreptățile strigătoare la cer. Asta mai ales atunci când este vorba despre tineri, mai mult sau mai puțin talentați, dar care își pun toată încrederea în dreapta judecată a juriului.

Liviu Druguș

Pe mâine!