liviudrugus

Liviu Drugus's blog

Arhive etichete: Antoine de Saint-Exupery

Tablouri culturale (post)moderne ale prostiei & inteligenței românești (un serial infinit) Episodul 246. Duminică 3 septembrie 2017. Înțelepciunea acțiunii eficiente/ Eficiența acțiunii înțelepte/ Acțiunea umană înțelept eficientă. (13)


Motto 1: ”- La ce lucrați acum, maestre? – Îmi pregătesc niște replici spontane” (Mark Twain)

Motto 2: ”Măsoară-ți forțele (eforturile/ mijloacele – LD) cu scopurile” (Adam Mickiewicz)

Motto 3: ”Un scop fără un plan este doar o dorință” (Antoine de Saint-Exupery)

Motto 4: ”Un plan bun astăzi e mai util decât un plan perfect mâine” (George S. Patton)

Pregătirea acțiunilor este cea de-a doua structură de bază a actului praxeologic. Gând în gând cu Mark Twain (vezi Motto), T.K. scrie: ”secretul unei bune improvizații este o bună pregătire. (…) ideile fericite îi vin în minte celui ce posedă pregătirea generală pentru ele.” (p. 219). În ton cu aceste ziceri adaug și eu una din viața sportivă: ”norocul ține cu cei pregătiți”. Dar ce înțelege T.K prin pregătire este ceva mai complex decât în sens obișnuit. El are în vedere crearea condițiilor pentru ca o acțiune odată demarată să poată să-și atingă scopul. El invocă aici verbul englezesc ”to fit” (a potrivi, a acorda, a armoniza) pe care el îl traduce prin ”stare de deplină pregătire”. Luat (oarecum) pe nepregătite, la un prim curs (de vară) pe teme de management, la care au fost invitați să predea vârfuri de nivel mondial ale acestui domeniu, la întrebarea spontană adresată tuturor cursanților ”dați o definiție ad hoc a managementului” am răspuns (surprinzându-mă și pe mine!): ”Management is fitting and matching ends and means”. Cu alte cuvinte, am sintetizat întreaga Metodologie Scop Mijloc. În mod firesc, pregătirea acțiunii este concordantă și implicit presupusă de ceea ce numim planificare/ proiectare/ programare. Scrie T.K.: Mai presus de orice, un plan trebuie să aibă un scop, adică trebuie să fie potrivit scopului cu care a fost elaborat” (p. 225). Fără un plan în minte, un individ sau o țară acționează haotic, aiuristic și pompieristic, doar-doar câteva dintre aceste acțiuni se vor potrivi ideii de ”bine” așteptat de oameni. Am mai scris despre ”pățania” mea în anul 1990: am scris un articol intitulat ”Mai planificăm?” iritat fiind de faptul că la aproape toate acțiunile derulate nu se vedea o finalitate și o coerență care să asigure susținerea și crearea de modele de urmat. Distrugerea (planificată?) sistemului de irigații era o astfel de acțiune, ale cărei finalități absconse vor fi descifrate poate peste alte zeci de ani. Ca replică la articol, un ziarist de tip nou (adică provenind din fosta securitate) m-a certat public pentru că aș fi rămas tributar ideii de planificare socialistă. Cu siguranță, noul ”ziarist” nu a citit decât titlul, pentru că în articol făceam o pledoarie în favoarea lucrului bine făcut, cu asumarea responsabilităților pentru orice acțiune (prost) făcută. Ideea de plan este intimă organizării, economizării, managementului, praxeologiei, logicii etc. A educa fără a avea în minte rezultatele dorite și mijloacele necesare pentru aceasta, adică fără un plan coerent în minte, este, vorba poetului, ”vânare de vânt”.

 

Liviu Druguș

Pe mâine!